Konesalipalvelut

Tietopartion konesali

Tietopartion konesali on tietoturvallinen ja toimintavarma vaihtoehto yrityksen konesalipalveluiden tuottamiseksi

  • Ympärivuorokautinen kulunvalvonta ja vartiointi
  • Sähkönsyöttö verkosta kahdennettu ja varmistettu varavoimakoneella
  • Laitekaappien virransyöttö kahdelta erilliseltä UPS laitteelta
  • Jäähdytysjärjestelmä kahdennettu
  • Järjestelmien ja verkkoyhteyksien tilan monitorointi
  • Automaattinen Halotron-sammutusjärjestelmä
  • Internet-yhteys toteutettu usean operaattorin kautta (multihoming)
  • Lukittavat laitekaapit