Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tietopartio Oy ylläpitää asiakasrekisteriä palvellakseen asiakkaitaan sekä tarjotakseen tietoa yrityksen palveluista niistä kiinnostuneille.

Käyttämällä Tietopation verkkosivustoa, hyväksyt tässä esitetyt käyttöehdot. Mikäli et hyväksy kaikkia ehtoja, älä jatka sivuston käyttöä.

Evästeiden käyttö

Tämä sivusto saattaa asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi. Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät laitteellesi, kun otat yhteyden verkkosivustoon. Evästeet tunnistavat käytössäsi olevan selaimen jonka avulla voimme parantaa sivuston käyttökokemusta.

Jotkin sivustomme evästeet ovat teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää henkilötietoa käyttäjästä. Emme takaa verkkosivuston toimivuutta mikäli selaimen evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

Tietosuojaseloste

Tämä on Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § EU:n Yleisen Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 22.5.2018
Viimeisin muokkaus 22.5.2018

Rekisterinpitäjä

Tietopartio Oy, Y-tunnus: 2363272-1
Latokarinkatu 3, 20200 Turku

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sampo Blom
sampo.blom@tietopartio.fi
+358 44 0800 888

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, Tietopartio Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely palvelun tai toimeksiannon toteuttamiseen liittyen.

Rekisterin tietosisältö

Etunimi, Sukunimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Ostohistoria, Laskuhistoria maksutietoineen, Toimitettujen laitteiden tiedot ja sarjanumerot, Listaus tehdyistä töistä.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoitaminen ja Tietopartio Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen tätä edellyttävät.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoa Henkilöltä itseltään. Tietoja saatetaan hakea käyttämällä seuraavia rekisteripalveluja lain sallimissa rajoissa; Suomen Asiakastieto Oy, Viranomaisten julkiset rekisterit kuten kaupparekisteri, yritystietorekisteri ja verohallinnon rekisterit.

Säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun viranomaisvelvoitteiden täyttäminen, palvelun tai toimeksiannon toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu palomuurilla sekä käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Palvelinlaitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä jotka tarvitsevat tietoja työtehtävien suorittamiseen.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ja korjata virheelliset tiedot rekisterissä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua. Pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Lataa tästä Tietosuojasopimus ja IT2018 yleiset sopimusehdot